Start Hutnictwo Automatyka - systemy sterowania

Nasz adres

P.U.H.P. Węglopol Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 31
44-100 Gliwice
województwo śląskie
tel.: (32) 279-96-14
faks: (32) 243-53-24

Formularz kontaktowy

 

Automatyka - systemy sterowania

Zaprojektowane i wykonane przez nas systemy bezpośredniego sterowania odpowiadają za prawidłową pracę takich obiektów jak:

 • piece grzewcze
 • piece do obróbki cieplnej
 • piece łukowe (EAF)
 • linie walcownicze
 • obiekty wodno-inżynieryjne
 • systemy transportu technologicznego
 • systemy monitoringu zużycia mediów energetycznych
 • systemy monitoringu emisji zanieczyszczeń powietrza

Nasze systemy śledzenia oraz zarządzania procesem produkcyjnym dostarczają kadrze kierowniczej niezbędnych informacji przy podejmowaniu decyzji taktycznych i strategicznych.


Realizacje "pod klucz" od projektu po uruchomienie:

 • systemów nadzoru i sterowania pieców przemysłowych
 • układów śledzenia procesów produkcyjnych
 • komputerowych systemów gromadzenia i przetwarzania danych z rozproszonych punktów pomiarowych
 • systemów pomiarowo-rozliczeniowych mediów energetycznych
 • układów sterowania obiektami hydrotechnicznymi

 


 

Współpraca z GIWEP

W porozumieniu z firmą niemiecką GIWEP GmbH, utworzoną na bazie doświadczeń naukowców Politechniki w Aachen, oferujemy wdrożenia systemu automatycznego sterowania pracą pieców grzewczych. Oferowany przez nas produkt zapewnia optymalną pracę pieców grzewczych, sterowanych automatycznie w oparciu o model fizykalny dostosowany do parametrów pieca i zaimplementowany w oprogramowaniu sterującym. W efekcie możliwa jest redukcja zużycia energii grzewczej (gazu ziemnego) w granicach od 3 do 10%.

Ponadto proponowany automatyczny system sterowania posiada moduł kontroli i ograniczania wytwarzanie się zendry. Wdrożenia zrealizowane przez GIWEP potwierdzają możliwość redukcji zendry do 30%.

Charakterystyka modelu

Model obserwacyjno-prognozujący firmy GIWEP funkcjonuje w oparciu o fizykę procesu nagrzewania modelowanego przy użyciu metody różnic skończonych (bilansów elementarnych).

Model ten pozwala na:
- pomiar parametrów produktu w każdej chwili czasu - obserwacja
- prognozę ich wartości i kontrolę procesu tak, aby pożądane parametry zostały osiągnięte gdy proces dobiegnie końca - prognozowanie

Model funkcjonuje w układzie ciągłym, w układzie zamkniętej pętli.

Temperatura oraz inne parametry (mechaniczne, chemiczne) wyznaczane są poprzez rozwiązywanie równania Fouriera-Kirchoffa, bilansów elementarnych oraz innych równań.

Zapewnienie jednorodności parametrów produktów, w tym:

 • wysoką dokładność kontroli temperatur i ich homogeniczność

Ekonomiczne zużycie energii i zasobów, w tym:

 • automatyczne obniżanie i podwyższanie temperatur w przypadku przerw w pracy
 • kontrolę współczynnika nadmiaru powietrza oraz temperatur w strefach w celu ograniczenia tworzenia się zendry oraz odwęglenia

Wzrost produktywności oraz efektywne zarządzanie produkcją, w tym:

 • interfejs użytkownika dostosowany do różnych poziomów 1 bądź 3

Dokumentacja procesu oraz zapewnienie jakości:

 • automatyczna generacja raportów zmianowych z obszerną ilością danych statystycznych dla potrzeb zapewnienia jakości
 • możliwość określenia jednostkowego zużycia energii na kg danego produktu
 • system śledzenia materiału (wymagany w przemyśle motoryzacyjnym)

Wdrożenia realizowane są pod nadzorem specjalistów firmy GIWEP.


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Referencje Administrator 1115